Rightmatch biedt opdrachtgevers al sinds 2000 professionele oplossingen op het gebied van recruitment en executive search op HBO en WO niveau, in de vakspecialisaties Logistiek & Supply Chain, ICT, Sales & Marketing, Financieel, Techniek, General Management en Human Resources.

Daarnaast biedt Rightmatch interim ondersteuning voor vraagstukken op deze gebieden.

Onze consultants zijn allen afkomstig uit een specifiek vakgebied, dus praten opdrachtgevers en kandidaten uitsluitend met mensen uit het vak over het vak.

Volgens ons de enige manier om tot de juiste match te komen!

 

Direct naar vacatures

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Gegevensbescherming en Privacybeleid Rightmatch

 

Uiteraard is jouw privacy voor Rightmatch van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de gegevens die jij ons verstrekt via onze website, via e-mail of op andere wijze, veilig bij ons zijn, dat ze vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat Rightmatch kan doen met de gegevens die wij van je hebben.

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens we van jou bijhouden, neem dan contact op met Rightmatch via info@rightmatch.nl .

 

Gegevensverzameling en -gebruik

Solliciteren

De informatie die op deze website kan worden verzameld, of die je ons verstrekt wanneer je bij ons solliciteert via onze website, via e-mail of op andere wijze, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van je aanvraag en/of kandidatuur voor vacatures. Je persoonsgegevens (waaronder je naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, CV en mogelijke andere persoonlijke informatie door jou verstrekt), worden door ons aangehouden en gebruikt om een kandidatendossier op te stellen. Dit dossier helpt onze consultants bij de selectie van profielen en bij het selecteren van vacatures die mogelijk bij jou passen. Daarnaast kan het ook voorkomen dat we je gegevens gebruiken om overzichten van onze kandidaten samen te stellen. Wij delen je gegevens binnen Rightmatch indien nodig, om voor jou de juiste baan te vinden.
Je CV en gerelateerde gegevens worden uiteraard naast vermeld intern gebruik mogelijk ook naar potentiële werkgevers verstuurd. Dit doen we nooit zonder eerst je toestemming te vragen.

Ben je of word je klant

Wanneer je bij ons klant bent of (mogelijk) wordt, dan gebruiken wij je persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, geslacht (voor de aanspreekvorm: mevrouw of meneer), e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Wij bewaren deze informatie nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die je bij ons afneemt of als de wet dat vereist.
Wij werken soms met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen je persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou te kunnen leveren waarvoor jij in contact met ons bent gekomen. Al deze partners moeten de Europese privacywet naleven.
Het is mogelijk dat Rightmatch fuseert of wordt overgenomen. In dat geval kunnen wij de door ons aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs.
Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij je gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties.

Gegevens websitebezoekers Rightmatch

Wij kunnen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website verzamelen, bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Op basis daarvan kunnen wij onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze diensten voortdurend verbeteren. Wanneer je onze website bezoekt worden er geen persoonsgegevens van je opgeslagen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Op onze website kunnen cookies worden gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Wanneer je onze website bezoekt laden we alleen functionele cookies en worden er geen persoonsgegevens van je opgeslagen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, hebben wij de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en zijn ze uitsluitend toegankelijk voor consultants van Rightmatch. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee communicatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je bent altijd gerechtigd om informatie op te vragen over de gegevens die door ons over jou worden aangehouden en wat we daarmee doen. Voor het opvragen van die informatie kun je contact opnemen met info@rightmatch.nl. Je hebt tevens het recht om ons op te dragen je gegevens te verwijderen, niet langer te gebruiken of te corrigeren in geval van fouten of verouderde gegevens .

Informatieoverdracht

Bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt via het internet informatie overgedragen. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan altijd door Rightmatch worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt.

Algemene Voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden van Rightmatch, zoals elders op onze website vermeld.

Contact

Wanneer je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt over de gegevensbescherming en het privacybeleid van Rightmatch, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@rightmatch.nl.